Wpływ dawki dializacyjnej i strumienia błony w hemodializie podtrzymującej ad 7

Zaobserwowano znaczące zmniejszenie ryzyka (nieskorygowane P <0,05) ryzyka zgonu z przyczyn sercowych oraz łączny wynik pierwszej hospitalizacji z przyczyn sercowych lub zgonu z przyczyn sercowych w przypadku interwencji o wysokim natężeniu. Interakcje interwencji terapeutycznych z charakterystyką linii bazowej
Spośród siedmiu predefiniowanych czynników linii podstawowej w analizie pierwotnej, zidentyfikowano możliwe interakcje (nieskorygowane P <0,05) między interakcją dawki a płcią (P = 0,01) oraz interwencją strumienia i latami dializy (.3,7 lat vs.> 3,7 roku, p = 0,005). W grupie otrzymującej dużą dawkę ryzyko zgonu wśród kobiet było o 19 punktów procentowych niższe niż w grupie stosującej dawkę standardową, ale ryzyko zgonu wśród mężczyzn było o 16 punktów procentowych wyższe niż ryzyko w grupie stosującej dawkę standardową. Ryzyko zgonu było o 32 punkty procentowe niższe w grupie z wysokim przepływem niż w grupie o niskim przepływie wśród pacjentów z ponad 3,7-letnią dializą przed randomizacją, ale było podobne w obu grupach fluksacyjnych wśród pacjentów z mniejszą liczbą lat wcześniejszej dializy. Interakcja między grupą topników a latami dializy, ale nie pomiędzy grupą dawkowania a płcią, pozostała istotna na poziomie 0,0071 wyznaczonym metodą Bonferroniego dla siedmiu testów interakcji. Jednak siła oddziaływania pomiędzy grupą topników a latami dializy była mniejsza, jeśli liczba lat dializy była traktowana jako zmienna ciągła (P = 0,04).
Dyskusja
Wśród pacjentów poddawanych hemodializie podtrzymującej, którzy otrzymywali leczenie trzy razy w tygodniu trwające od 2,5 do 4,5 godziny, ani wyższa dawka dializy, ani stosowanie membran o wysokim przepływie znacząco nie poprawiło przeżycia lub zmniejszyło chorobowość. Ten brak efektu stwierdzono pomimo wyraźnego rozdziału we frakcjach mocznika i beta2-mikroglobuliny pomiędzy grupami leczenia. Uczestnicy badania wykazywali znaczną przewagę współistniejących stanów podobnych do ogólnej populacji pacjentów poddawanych hemodializie w Stanach Zjednoczonych. Badanie obejmowało wyższy odsetek czarnych (63%) niż ta ogólna populacja, z powodu przewagi ośrodków miejskich, ale pacjenci z cukrzycą, starsi pacjenci i pacjenci z chorobą serca byli dobrze reprezentowani. Po uwzględnieniu związanych z wiekiem kryteriów uczestnictwa i rasy, śmiertelność w naszym badaniu była podobna do śmiertelności w populacji ogólnej pacjentów w Stanach Zjednoczonych poddawanych hemodializie.26 Te ustalenia potwierdzają dalsze stosowanie aktualnych amerykańskich wytycznych postępowania, które zaleca stosowanie pojedynczego basenu Kt / V co najmniej 1,24, ale nie zaleca ani nie stosuje rutynowego stosowania membran o wysokim przepływie.
Średnie osiągnięte zrównoważone Kt / V, jednokomorowe Kt / V i stosunek redukcji mocznika w naszej grupie standardowej dawki wynosiły odpowiednio 1,16, 1,32 i 66,3 procent. Kilka badań obserwacyjnych, ale zgodnie z naszą wiedzą żadne inne randomizowane badania, nie zbadały związku między śmiertelnością a dawkami dializacyjnymi powyżej tych poziomów. Niektóre, 9,27, ale nie wszystkie, 7 z tych badań donoszą o obniżeniu śmiertelności o około 20 punktów procentowych przy zwiększeniu dawki podobnej do tej stosowanej w naszym badaniu
[podobne: kalendarz ciąży kota, test kontroli astmy, przygotowanie do badania pet ]
[więcej w: opinia o dziecku przedszkolnym chomikuj, gumtree wielkopolskie, nabłoniak ]