Możliwości diagnostyczne HHE

width=300Zwiększone możliwości diagnostyczne HHE w porównaniu z badaniem fizycznym, wynikają częściowo z nieprawidłowości zastawkowej, zważywszy, że łagodna choroba zwykle wykazuje bardziej subtelne odkrycia fizyczne i czasami nie ma znaczenia klinicznego. Na przykład w badaniu Spencer i wsp., łagodną niedomykalność zastawki trójdzielnej uzyskano przez osłuchiwanie w 24% przypadków i w 70% przypadków z HHE. Ta luka w wydajności nie była tak silna w przypadku poważnych (umiarkowanych lub ciężkich) nieprawidłowości zastawek. Jednak w innych badaniach Mehta i wsp. Oraz Vourvouri i wsp. wykazano, że HHE znacznie poprawia dokładność diagnostyczną istotnej (więcej niż łagodnej) choroby zastawkowej w porównaniu z osłuchiwaniem. Zwiększona wrażliwość HHE w porównaniu z osłuchiwaniem może być jeszcze bardziej widoczna u pacjentów z wieloma chorobami zastawkowymi (tj. Połączonym zwężeniem zastawki aortalnej i niedomykalnością mitralną), co jest coraz częstszym objawem w starzejącej się populacji pacjentów.
[patrz też: erytrocytoza, powiększone węzły chłonne w pachwinie, quizwanie premium chomikuj ]