Molekularny defekt prążka 3 białko w owalocytozie południowo-wschodniej Azji ad 6

Hb oznacza hemoglobinę. Aby zbadać możliwą strukturalną nieprawidłowość białka pasma 3, najbardziej obfitego integralnego białka błony, poddaliśmy zarówno duchy krwinek czerwonych, jak i wewnątrzkomórkowe pęcherzyki błonowe ograniczonemu trawieniu trypsyną i rozdzieliliśmy fragmenty za pomocą elektroforezy. Jak ujawniono na żelach barwionych błękitem Coomassie, nowe białkowe pasmo (masa cząsteczkowa, 25000) było obecne w całopowierzchniowych błonach pochodzących z duchów ovalocytów, ale nie w tych z duchów normalnych krwinek czerwonych (Fig. 3A). Obecność tego nowego pasma 25000-daltonowego w preparatach z błoną owalytów była związana z jednoczesną redukcją (13 do 50%) w paśmie 22000-daltonowym, które było obecne w trawieniach zarówno błon normalnych, jak i owalnych. Kolejne przeniesienie elektroforetyczne na papier nitrocelulozowy, a następnie immunoblot z przeciwciałami oczyszczonymi przez powinowactwo wobec wyizolowanej domeny cytoplazmatycznej zespołu 3 (Fig. 3B), jednoznacznie zidentyfikowali zarówno pasma 22000-daltonowe, jak i 25000-daltonowe jako fragmenty polipeptydowe domeny cytoplazmatycznej pasmo 3. Obecność dodatkowego fragmentu 25 000-daltonów wykryto również w pęcherzykach oderwanych od owalnych komórek jajowych za pomocą ograniczonego trawienia trypsyną (dane nie pokazane). Część 25000-daltonowego fragmentu została uwolniona z pęcherzyków i mogła zostać wybarwiona immunologicznie przez antyserum do peptydów odpowiadających resztom 142 do 154 ludzkiego pasma erytroidalnego 3 (Fig. 3C).
Figura 4. Figura 4. Porównanie produktów trawienia białka krwinek czerwonych 3 w normalnych kontrolach (N) i osobników z owalocytozą (Ov). Wyniki trawienia trypsyną i papainą sugerują, że zmiana peptydu w owalocytach jest umiejscowiona w segmencie 16 000 daltonów (przybliżone reszty aminokwasowe [aa], 60 do 180) fragmentu trypsyny o 25000 daltonach w paśmie 3, blisko zawiasu region domeny cytoplazmatycznej. Ciężary cząsteczkowe wyrażono x 10-3.
Wcześniejsze badania sugerowały, że fragment 22000-daltonów uwalniany z normalnych pęcherzyków wewnątrz-na zewnątrz przez trypsynę reprezentuje N-koniec pasma 3 odpowiadający resztom aminokwasowym od do 180,38, 39. W próbie zidentyfikowania poddomeny N-końca 22000- oraz fragmenty 25000 daltonów odpowiedzialne za nieprawidłowy wzorzec rozszczepienia białka pasmowego 3 w owalocytach, poddaliśmy te fragmenty dalszemu ograniczonemu trawieniu papainą w celu usunięcia fragmentu 9000-daltonów z N-końca19. Wyniki wykazały, że normalny Fragment 22000 Daltonów wyprodukował fragment o wartości 13 000 daltonów, podczas gdy fragmenty ovalocytów o wielkości 22000 i 25000 Daltonów dały dodatkowe pasmo 16 000 Daltonów (Ryc. 3D). Zarówno fragmenty 13000-daltonowe, jak i 16000-daltonowe mogą być wybarwione immunologicznie przez reszty antypeptydowe od 142 do 154 pasma 3. Ponadto, gdy cała cytoplazmatyczna domena, a mianowicie 40 000- i 43 000-daltonowe fragmenty pasma 3 owalu, została strawiona papainą. w celu usunięcia fragmentu 9000-daltonów z N-końca wykryto fragment 34000-daltonów oprócz normalnego fragmentu 31000-daltonów (Fig. 3E i 3F). Podsumowując, dane z trawienia trypsyną i papainą sugerują, że zmiana peptydu w owalocytach znajduje się w obrębie 16 000-daltonowego odcinka C-końca nienormalnego fragmentu trypsyny o wielkości 25000-daltonów z pasma 3 (fig.
[więcej w: powiększone węzły chłonne w pachwinie, gumtree małopolskie, sccs zabrze ]