Niedobory białek hamujących krzepnięcie i fibrynolitycznych u pacjentów ambulatoryjnych z zakrzepicą żył głębokich czesc 4

Przeprowadzono jednostopniowe testy krzepnięcia dla czynników II i X (wartość normalna, 80 do 140 procent dla obu czynników) i testy czynności wątroby (pomiary aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej i albuminy) w celu wykluczenia pacjentów z nabytymi niedoborami białka. Analiza statystyczna
W celu porównania częstości występowania między obiema grupami zastosowano procedurę MantelHaenszel w celu określenia ogólnego ilorazu szans. Ogólny iloraz szans został przetestowany pod kątem istotności zgodnie z metodą Miettinena. 29 Dla przewidywania obecności i...

Rak jelita grubego

Ostatnie trzy dekady były świadkami znaczących postępów w naszej wiedzy na temat patogenezy, diagnozy i leczenia raka jelita grubego. Pomimo tych zmian, rak jelita grubego pozostaje poważnym problemem zdrowia publicznego, z około 150 000 nowych przypadków diagnozowanych w Stanach Zjednoczonych rocznie. Nadal istnieje wiele wyzwań w zakresie badań przesiewowych, profilaktyki i leczenia. Ta książka oferuje przegląd, z perspektywy jednego autora, patologii i cech klinicznych raka okrężnicy i odbytnicy. Zorganizowany w 14 rozdziałach, książka rozpoczyna się od opisu przyczyn raka jelita gru...

Lokalizacja serca granulocytów Eozynofilowych - podstawowe białko podstawowe w ostrym martwiczym zapaleniu mięśnia sercowego

Związek eozynofilii z endomiokardią został dobrze udokumentowany. Postać Löfflera zapalenia wsierdzia, charakteryzująca się eozynofilowym zapaleniem trzustki, martwicą mięśnia i zapaleniem tętnicy, jest zwykle cechą niektórych chorób ogólnoustrojowych, w tym zespołu hipereozynofilowego, białaczki eozynofilowej 2 3 4, 5 guzowatego zapalenia tętnic, 6, 7 wywołanej lekiem nadwrażliwości, 8 astmy oskrzelowej, 9 10 11 raka dróg żółciowych, 12 i choroby pasożytnicze.13 Zajęcie serca charakteryzuje się podostrym przebiegiem i objawami zastoinowej niewydolności serca. Leczenie glikoko...

Potężna mysz: budowanie lepszego modelu stwardnienia rozsianego

Spośród pacjentów 52% było homozygotycznych pod względem .F508, 40% było heterozygotycznych pod względem .F508, a 8% miało inne niezdefiniowane mutacje na obu chromosomach (tj. Inny / inny genotyp). Rozkład tych mutacji w badanej populacji był taki, jakiego oczekiwano zgodnie z prawem równowagi Hardy ego-Weinberga (chi-kwadrat = 0,49). Tabela 1. Tabela 1. Stan czynności trzustki i wiek w chwili rozpoznania 293 pacjentów z mukowiscydozą, według genotypu (w odniesieniu do mutacji .F508). Rozpoznanie mukowiscydozy dokonano u pacjentów homozygotycznych wobec .F508 w młodszym wieku...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#ultradźwięki w fizykoterapii , #lekarz od tarczycy , #opinia do sądu o dziecku przedszkolnym chomikuj , #mucofluid ulotka , #test kontroli astmy , #orthos piła , #kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie ,