Wpływ niskiej dawki warfaryny na ryzyko udaru u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków ad 6

Ryzyko udaru było takie samo, gdy czas trwania migotania przedsionków był krótszy niż jeden rok, jak wtedy, gdy był dłuższy. Podobnie nie było związku pomiędzy wystąpieniem udaru i wielkości lewej przedsionka, płcią, nadciśnieniem tętniczym i wieloma innymi stanami klinicznymi i cechami echokardiograficznymi. Jednak siła takich ocen jest ograniczona niewielką liczbą udarów w badanej populacji. Wiek i mitralne pierścieniowe zwapnienie były wyraźnie związane z udarem; choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa i zawał mięśnia sercowego) była mnie...

Skutki ustawy przeciwko wczesnemu po porodzie wyładowaniu noworodków, zdarzeń niepożądanych i wydatków HMO ad 8

W innych miejscach, w których priorytety różniły się, programy wczesnego wypisu mogły mieć negatywne skutki, a interwencja rządu mogła mieć działanie ochronne. Gdzie indziej, znaczne oszczędności mogły towarzyszyć skróceniu pobytów, przynajmniej przed upływem obowiązywania ustawodawstwa dotyczącego minimalnego pobytu. Ustalenia umowne między HMO a dostawcami usług zdrowotnych są głównymi czynnikami napędzającymi takie wyniki ekonomiczne. Nasze analizy kosztów nie uwzględniają oszczędności, które mogły zostać zrealizowane przez szpitale podczas...

Living Proof: A Mutiny Medical

Ta książka jest autobiograficzną relacją autorstwa klasycysty i kolegi z St. Catherine s College w Oxfordzie, który otrzymał diagnozę szpiczaka mnogiego. Odmawiał konwencjonalnego leczenia, ale przetrwał ponad osiem lat. Jego przypadek został sprawdzony przez wiodących lekarzy onkologów i lekarzy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i potwierdzono, że miał szpiczaka mnogiego w stopniu pierwszym. Szpiczak mnogi w stadium zajmuje pogranicze pomiędzy względnie łagodną postacią choroby, tak zwanym tlącym się szpiczakiem, a agresywną klasyczną postacią...

Diagnozowanie geniuszu: Życie i śmierć Beethovena

Klasyfikacje hospitalizacji z przyczyn sercowych i zakaźnych oraz przyczyn zgonu zostały określone lokalnie i ocenione przez komisję ds. Wyników, która nie była świadoma przydzielonych grup leczenia21. Analiza statystyczna
Podstawową analizą była analiza regresji Coxa22 przeżycia od czasu randomizacji. Skutki interwencji dawki i strumienia określono metodą stratyfikacji według centrum klinicznego i skorygowano je o następujące wstępnie określone czynniki linii podstawowej: wiek, płeć, rasa, lata dializy, obecność lub brak cukrzycy, wynik współis...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny , #psycholog gorzów , #prospan ulotka , #kabina infrared ,