Porównanie kaspofunginy i amfoterycyny B w przypadku kandydozy inwazyjnej czesc 4

Przeprowadzono również analizę nie gorszą dla pacjentów z kandydemią; potrzebnych było około 85 takich pacjentów na grupę leczoną (. = 0,2). Korekty wielokrotnych porównań nie zostały wykonane. Dwie wcześniej zdefiniowane populacje badawcze do analizy skuteczności były pacjentami włączonymi do zmodyfikowanej analizy zamiar-do-leczenia oraz populacją pacjentów, którzy spełniali wcześniej określone kryte...

Wpływ dawki dializacyjnej i strumienia błony w hemodializie podtrzymującej cd

Ustalone standardy ogólnej opieki medycznej były monitorowane przez komitet ds. Jakości opieki19 Badaj pacjentów
Pacjenci w wieku od 18 do 80 lat, którzy byli poddawani hemodializie w ośrodkach trzy razy w tygodniu i byli poddawani hemodializie przez trzy lub więcej miesięcy, zostali zapisani między marcem 1995 r. A październikiem 2000 r. Recepty na linii bazowej dla pacjentów utrzymywano przez trzy tygodnie ...

Nowa polityka redakcyjna dotycząca konfliktu interesów

Byłem zaskoczony, gdy przeczytałem o zmianie wymagań dla potencjalnych autorów *, zwłaszcza jeśli chodzi o warunek wstępny, że nie mają żadnych powiązań finansowych z producentami, którzy albo wytwarzają produkt, albo konkurują z produktem recenzowanym w artykule. Implikacje takiej zmiany polityki są rzeczywiście bardzo niepokojące. Nie jestem badaczem. Nigdy nie zostanę poproszony o napisanie recenzji lub ar...

Architektura 21szego wieku : Konkurs Las Torres De Cotillas / Architekci STL

Dodatkowe środki lub dłuższe okresy leczenia mogą być konieczne w obszarach o wysokim wskaźniku transmisji. Ponieważ skuteczność przenoszenia różni się w przypadku gatunków komarów, nie jest jeszcze jasne, czy podobne wnioski można wyciągnąć w obszarach, w których komary nie-anopheline przekazują W. bancrofti. Nasze wyniki sugerują, że masowe leczenie zostanie dobrze przyjęte. Ciężkich działań niepo...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny , #psycholog gorzów , #prospan ulotka , #kabina infrared ,