Poglądy na praktykowanie lekarzy i opinii publicznej na temat błędów medycznych

Zapobieganie poważnym błędom w opiece medycznej od dawna stanowi problem dla pracowników służby zdrowia, a także sądów i organów ustawodawczych1. Jednakże ostatni raport Instytutu Medycyny (IOM), To Err Is Human, skupił uwagę na problemie, w szczególności konkluzja, że każdego roku więcej Amerykanów umiera w wyniku błędów medycznych popełnionych w szpitalach, niż w wyniku urazów spowodowanych wypa...

Poglądy na praktykowanie lekarzy i opinii publicznej na temat błędów medycznych ad 5

Większość respondentów w ankiecie publicznej oceniła osiem pozycji jako bardzo skuteczne. Czterech najważniejszych przedmiotów dawało lekarzom więcej czasu do spędzenia czasu z pacjentami (78 procent), wymagając od szpitali opracowania systemów zapobiegania błędom (74 procent), zapewnienia lepszego szkolenia pracowników służby zdrowia (73 procent) i korzystania tylko z lekarzy przeszkolonych w intensywnym...

Porównanie kaspofunginy i amfoterycyny B w przypadku kandydozy inwazyjnej czesc 4

Przeprowadzono również analizę nie gorszą dla pacjentów z kandydemią; potrzebnych było około 85 takich pacjentów na grupę leczoną (. = 0,2). Korekty wielokrotnych porównań nie zostały wykonane. Dwie wcześniej zdefiniowane populacje badawcze do analizy skuteczności były pacjentami włączonymi do zmodyfikowanej analizy zamiar-do-leczenia oraz populacją pacjentów, którzy spełniali wcześniej określone...

Anatomia patologiczna

W podgrupie wrażliwej ogólna liczba wizyt w oddziałach ratunkowych i rehospitalizacja wyniosły odpowiednio 1,0% i 1,4%, ale liczby były zbyt małe, aby umożliwić statystyczną analizę szeregów czasowych. Wpływ zmian polityki na wydatki przez HMO
Tabela 2. Tabela 2. Średnie wydatki HMO na normalne dostawy pochwowe. Średnie płatności szpitalne z tytułu pobytów poporodowych przedstawiono w tabeli 2. <...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#orthos piła , #kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny , #psycholog gorzów , #prospan ulotka ,