Niedobory białek hamujących krzepnięcie i fibrynolitycznych u pacjentów ambulatoryjnych z zakrzepicą żył głębokich ad 6

Rozbieżność między poprzednimi badaniami a naszym badaniem można prawdopodobnie wyjaśnić retrospektywnym projektem lub wyborem pacjentów we wcześniejszych badaniach. Chociaż rozpowszechnienie izolowanych niedoborów białka u pacjentów z zakrzepicą było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej, nadal było zbyt niskie, aby umożliwić skuteczne badanie wszystkich pacjentów z głęboką żyłą zakrzepową. Co więcej, nasze obserwacje wskazują, że prawdopodobieństwo znalezienia niedoboru białka ni...

Porównanie kontroli częstości i kontroli rytmu u pacjentów z migotaniem przedsionków ad 5

Wskaźniki złożonego punktu końcowego zgonu, udaru powodującego wyłączenie, wyłączenia encefalopatii beztlenowej, poważnego krwawienia lub zatrzymania akcji serca były również podobne w obu grupach (P = 0,33). Zdarzenia ośrodkowego układu nerwowego
Udary niedokrwienne wystąpiły odpowiednio u 77 i 80 pacjentów w grupach kontrolujących częstość i rytm (tab. 3), dla rocznej stopy wynoszącej około procent na rok w każdej grupie. Większość przypadków wystąpiła u pacjentów, u których...

Beyond Belief - Jak ludzie czują się na temat przyjmowania leków na chorobę serca AD 3

Początkowa wartość chloru potu została wykorzystana do scharakteryzowania pacjentów do tego badania. Badanie zostało przeprowadzone za zgodą Komitetu Przeglądu Osobistych Przedmiotów w szpitalu, a zgodę uzyskano od każdego pacjenta lub rodzica lub opiekuna prawnego. Od 1977 r. Rejestrowano szeroki zakres danych klinicznych dotyczących każdego pacjenta w momencie rozpoznania i podczas każdej kolejnej wizyty w klinice (co trzy miesiące) i włączono do skomputeryzowanej bazy danych.13 Zmienne uwzględnio...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#test kontroli astmy , #orthos piła , #kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny , #psycholog gorzów ,