Zapalenie oskrzelików u pracowników fabryki popcornu

Substancje chemiczne 2,3-butanodion i 1,3-butano-dien-2,3-Diol oraz ich oczekiwany produkt, 1,3-butano-dietoksyd-2,3-Diol. Kreiss i wsp. (1 wyd.) donosi o wysokiej częstości występowania zarostowych zapalenia oskrzelików w fabryce mikrofalowo-popcornowej. Chemiczny diacetyl (2,3-butanedion) został wytypowany jako możliwy czynnik przyczynowy tego śmiertelnego stanu i innych problemów zdrowotnych występujących u pracowników tej roślin...

Relacja między genotypem a fenotypem w mukowiscydozie - analiza najbardziej powszechnej mutacji (F508) cd

Utratę soku trzustkowego z dalszego portu gromadzenia dwunastnicy wyrażono jako procent objętości wlewanego markera, który został odzyskany. 3 Funkcję trzustki uznano za wystarczającą, jeśli wyjściowa zawartość kolagazy trzustkowej przekroczyła 120 jednostek na kilogram masy ciała na godzinę lub jeśli wydajność trypsyny przekroczyła 50 jednostek na kilogram na godzinę.3, 5 Choroba płuc
Rutynowe badania czynności p...

Wpływ niskiej dawki warfaryny na ryzyko udaru u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków ad 6

Ryzyko udaru było takie samo, gdy czas trwania migotania przedsionków był krótszy niż jeden rok, jak wtedy, gdy był dłuższy. Podobnie nie było związku pomiędzy wystąpieniem udaru i wielkości lewej przedsionka, płcią, nadciśnieniem tętniczym i wieloma innymi stanami klinicznymi i cechami echokardiograficznymi. Jednak siła takich ocen jest ograniczona niewielką liczbą udarów w badanej populacji. Wiek i mitralne pierścieniowe...

Wstrzykiwanie paromomycyny do trzewiowej leiszmaniozy w Indiach ad 7

Wiarygodność i trafność Profilu Wpływu na Chorobę zostały dobrze przetestowane, 14 szczególnie w odniesieniu do wyniku po urazie.15 Ogólne wyniki mogą wynosić od 0 do 100; wyniki większe niż 10 oznaczają poważną niepełnosprawność, a różnice w punktach od 2 do 3 punktów odzwierciedlają znaczące różnice w funkcji.16 Wyniki średnio wynoszą od 2 do 3 punktów dla populacji ogólnej.17 Pacjenci byli oceniani przez chirur...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#test kontroli astmy , #orthos piła , #kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny , #psycholog gorzów ,