Porównanie kontroli częstości i kontroli rytmu u pacjentów z nawracającym uporczywym migotaniem przedsionków ad 5

Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia wolnego od zdarzeń w grupach kontroli dawki i kontroli rytmu. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące pierwszego wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego w czasie są przedstawione na rycinie 2. Współczynnik ryzyka dla ryzyka pierwotnego punktu końcowego w grupie kontrolującej częstość w porównaniu z grupą kontrolną rytmu wynosił 0,73 (90-procentowy przedział ufności, 0,53 do 1,01, P = 0,11). Tabela 2 pokazuje częstość występowania pierwszorzędow...

Wpływ niskiej dawki warfaryny na ryzyko udaru u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków ad 5

Dwie grupy leczenia były podobne pod względem najważniejszych klinicznych cech (tab. 1). Terapia przeciwzakrzepowa
212 pacjentów otrzymujących warfarynę miało 487 kolejnych obserwacji; w ciągu 444 tych pacjento-lat otrzymywali lek. Wyłączając pierwsze cztery tygodnie leczenia warfaryną, stosunki protrombina-czas były w docelowym zakresie w ciągu 83 procent dni; na 9% wskaźniki były wyższe od poziomu docelowego, a na 8% niższe. Średnia tygodniowa dawka warfaryny wynosiła 29,7 mg...

Wybuch Varicella w Day-Care Center pomimo szczepień ad 7

Jego obecność w dziennej opiece przez dwa dni przed wystąpieniem wysypki i tylko krótka frekwencja rano, w którym wysypka wysypka, sugerują, że transmisja miała miejsce w powietrzu. Nasze wyniki sugerują również, że nie jest możliwe określenie z góry osób, które mogą być wysoce zakaźne, gdyby miały przełomową chorobę, fakt szczególnej troski w szpitalach i innych miejscach, które opierają się na odporności na szczepionkę w celu ochrony przed przejęciem i przeniesieniem ospy ...

Zarejestrowany zapas pracy pielęgniarki i recesja - czy jesteśmy w bąbelku

Hb oznacza hemoglobinę. Aby zbadać możliwą strukturalną nieprawidłowość białka pasma 3, najbardziej obfitego integralnego białka błony, poddaliśmy zarówno duchy krwinek czerwonych, jak i wewnątrzkomórkowe pęcherzyki błonowe ograniczonemu trawieniu trypsyną i rozdzieliliśmy fragmenty za pomocą elektroforezy. Jak ujawniono na żelach barwionych błękitem Coomassie, nowe białkowe pasmo (masa cząsteczkowa, 25000) było obecne w całopowierzchniowych błonach pochodzących z duchów ova...

Najnowsze zdjęcia w galerii relevium-psychoterapia:

331#mucofluid ulotka , #test kontroli astmy , #orthos piła , #kanarki olx , #definicja zdrowia wg who , #olx pasłęk , #pedicetamol ulotka , #gumtree małopolskie , #nfz katowice przeglądarka skierowań , #studium ratownik medyczny ,